Категории

Връзка с нас

0897 812 727

Клизми

Клизми

  Клизмите имат широко приложение както при здрави, така и при болни деца и възрастни. С времето в дебелото черво и черния дроб се натрупват токсични отпадъци, които след това се разпространяват в тялото чрез кръвта. Ето защо доброто състояние на де­белото черво и черния дроб е много важно за здравето на всички органи и тъкани.
  КлизмаИма два вида клизми: задържащи и пречис­тващи. Основното предназначение на задър­жащата клизма, която остава в организма около петнадесет минути, е да премахне отпадъците от черния дроб. Прочистваща­та клизма, която продължава само няколко минути, почиства дебелото черво.
Когато правите промивка, имайте пред­вид, че тя е противопоказна при ректално кървене. В такъв случай се обърнете незабав­но към лекар.
  Ако по време на клизмата усетите напре­жение или спазми в червата, опитайте с по-топла вода, за да ги отпуснете - подходяща е температурата около 37° С. Ако червото е слабо и отпуснато, опитайте с по-хладна вода: 24 - 27° С, за да го стегнете.
  След промивката измийте добре и стери­лизирайте накрайника на устройството за клизми.
 
ЗАДЪРЖАЩА КЛИЗМА С КАФЕ
Когато го използвате като задържаща клизма - която остава в организма извес­тно време, кафето не прониква през хранос­милателната система и не въздейства на ор­ганизма подобно на изпитото кафе. Разтво­рът стимулира черния дроб и пикочния ме­хур да излъчат токсините, които след това се изчистват от тялото.
Задържащата клизма с кафе помага при се­риозни заболявания, след престой в болница и след излагане на токсични химикали. Може да се прави и по време на лечебно гладуване, за облекчаване на главоболията, които поня­кога се получават при бързото освобождава­не от токсините.
Някои клиники, където се практикува ал­тернативна медицина, използват задържа­ща клизма с пресен троскот за лечението на рак и други хронични заболявания. Сипете 30 г пресен сок от троскот в чаша топла вода. Троскотът съдържа почти всички храни­телни вещества и ензими, необходими на тялото, за да оздравее. Редувай­те клизми с кафе и троскот.
 
Как се прави?
За да приготвите разтвора за клизмата, на­лейте в тенджера 2 литра дестилирана вода и прибавете 6 пълни супени лъжици смляно кафе (не използвайте разтворимо или без ко­феин). Варете сместа 15 минути, охладете я до подходяща температура и прецедете. Използвайте само половин литър от преце­деното кафе за една промивка, а остатъка замразете в плътно затворен буркан.
  Сложете половин литър от течността в устройството за промивки. Не използвайте вазелин за смазване на накрайника, а витамин Е под формата на масло (купете го като мас­ло или срежете капсула и използвайте съдържанието й). Витамин Е ще улесни въвежда­нето на накрайника и същевременно има ле­чебно въздействие върху ануса и лигавицата на дебелопю черво, ако там има възпаление. За същата цел може да се използва и алое.
  Най-подходящата поза за клизмата е да се наведете силно напред. След вливането на течността легнете настрани и я задръжте в тялото си 15 минути, после я изхвърлете. Не се обръщайте от едната на другата страна.
Не се тревожете, ако течността не бъде изхвърлена след 15 минути. Просто стане­те и се движете нормално, докато изпита­те необходимост да я изхвърлите.
 
Препоръки

  • Използвайте дестилирана вода, а не от крана. Това е особено важно за задържащи­те клизми, защото не е добре да получава­те химикали от водата.
  • За да бъде максимален ефектът от тази и всяка друга задържаща клизма, направете първо прочистваща.
  • Не злоупотребявайте с клизмите с кафе, не ги правете прекалено често - само вед­нъж дневно, когато изпълнявате програма за конкретно заболяване, освен ако не се лекувате от рак. Болните от рак може да се нуждаят от три клизми дневно. Мо­жете също да ги прилагате от време на време, според нуждата.
  • Помнете, че прекалено честото правене на клизми с кафе в продължение на шест и повече месеца може да изчерпи запасите на тялото от желязо и други минерали и витамини ц да причини анемия. Не праве­те клизми с кафе повече от четири до шест последователни седмици. Ако по време на лечението развиете анемия -или ако правите клизмите всекидневно продължително време - вземайте таб­летки изсушен черен дроб според указани­ята на опаковката.

  Ако страдате от рак, СПИН или друго се­риозно заболяване, или ако имате малабсорбция, прибавете 1 милилитър вита­мин В-комплекс и 2 милилитра екстракт от черен дроб за инжектиране плюс един капкомер течни водорасли или концент­рат от морска вода (от магазините за здравословни храни) към течността за клизмата. Ако не намерите течни форми на тези добавки, отворете две капсули витамин В-комплекс и прибавете съдър­жанието им към течността; оставете ги да се разтворят добре преди процеду­рата. Ако правите това всеки ден, тези добавки ще възстановят загубените ви­тамини от групата В, ще подобрят със­тоянието на черния дроб и ще ви осигу­рят енергия. 

КЛИЗМА C ЧАЙ ОТ КОЧА БИЛКА
Клизмата с чай от коча билка е добро средство за бързо и трайно сваляне на високата температура. Тя също така пома­га при запек и конгестия, които повишават температурата. Когато температурата стигне над 38.9°С (39.4°С за деца над двего­дишна възраст), направете прочистваща клизма с чай от коча билка. Повтаряйте я на всеки четири-шест часа, после продължете два пъти дневно до свалянето на темпера­турата. Тази клизма не бива да се прави на деца под две години.
 
Как се прави?
Пригответе разтвора за клизмата с чай от коча билка: сипете 8 супени лъжици пресни или сушени листа от коча билка в стъклен или емайлиран съд. (Ако използвате чай на пакетчета, използвайте количеството, необходимо за 1 литър чай). В отделен съд кип­нете 1 литър дестилирана вода. Свалете я от котлона и залейте билката.  Захлупете и запарете чаяна накрайника и действа лечебно на пет-десет минути. Прецедете и оставете чая да изстине до приятна тем­пература.
  Сипете цялата течност в устройство­то за клизма. Не използвайте вазелин за смазване на накрайника, а витамин Е на мас­ло (купете го под формата ш масло или пробийте капсула и изстискайте течност­та). Течността улеснява вкарването ануса и де­белото черво, ако са възпалени. За същата цел може да се използва алое. Най-подходя­щата поза за клизмата е да се наведете сил­но напред. Ако усетите болка при вкарване­то на течността, спрете вливането и ос­танете в същата поза, дишайки дълбоко, до преминаването й. После продължете влива­нето. Ако изхвърлите течността, преди да сте я вкарали всичката, просто започне­те отново. Ако болката не изчезне, прекратете клизмата.
След вкарването на течността се обър­нете по гръб и после на лявата си страна. При това масажирайте дебелото черво, за да се отдели фекалната материя. Започнете от дясната страна и постепенно придвиж­вайте пръсти към основата на гръдния кош, през корема и надолу наляво. Задръжте теч­ността три-четири минути.
 
КЛИЗМА СЪС СУРОВАТКА
Това средство е благотворно след висока клизма или продължително вземане на ан­тибиотици, защото те убиват полезните бактерии. Клизмата със суроватка помага на тялото да се бори с гъбичните инфекции и
подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества.
 
Как се прави?
Пригответе разтвора за клизмата. Смесете 2 литра хладка дестилирана вода с 5 супени лъжици суроватка. Сипете теч­ността в устройството за клизми. Изстис­кайте въздуха, който може да е останал в тръбата. Намажете накрайника с витамин Е масло (можете да пробиете капсула вита­мин Е и да изстискате течността). Не из­ползвайте вазелин за смазване на накрайника.
  За да получите най-добър резултат, нап­равете клизма с чиста вода преди тази със суроватка, тъй като така по-лесно ще за­държите течността необходимото време? Не правете тази клизма всекидневно, а само три пъти годишно.
  За заместване на полезните бактерии в дебелото черво след клизмата със суроватка направете задържаща клизма с пробиотик. Най-подходящо­то положение за клизма е силно наведени напред. Тази клизма нормализира рН на дебе­лото черво и възстановява добрите бакте­рии, за да се избегне запекът. След вливане­то на течността се обърнете на дясната страна и задръжте течността 15 минути. Не се обръщайте от едната на другата страна.
Не се притеснявайте, ако течността не се изхвърли след петнадесет минути. Прос­то станете и се движете както обикнове­но, докато не почувствате нужда да я изх­върлите. Не правете тази клизма ежеднев­но, а само три пъти годишно.
Имайте предвид, че 2 литра са голямо ко­личество течност. Ако при вливането изпи­тате болка, спрете и останете в същата поза, вдишвайте дълбоко, докато отмине болката. После продължете вливането. Ако изхвърлите течността, преди да е влята докрай, просто започнете отначало. Ако бол­ката не премине, прекратете процедурата.
Задръжте течността в тялото си 3-4 ми­нути и после я изхвърлете. След 3-4 промив­ки ще ви бъде по-лесно да я вливате и задър­жате.
 
Препоръки

  • Ако имате констипация, правете клизма с лимонов сок веднъж седмично и задържаща клизма с кафе също веднъж седмично. Не след дълго червата ще се активизи­рат, дебелото черво ще бъде чисто и из­пражненията няма да имат лоша миризма.
  • Ако страдате от колит, правете клизма с лимонов сок веднъж седмично. Винаги, ко­гато имате колитни болки, клизмата бър­зо ще облекчи дискомфорта.

Ако сте алергични към лимони, приготве­те разтвора за клизмата с 200-300 грама сок от пирей или чесън вместо с лимон, или напълнете устройството с обикнове­на дестилирана вода.

Вижте препоръчаните от нас продукти за Грижа за тялото ТУК

Вижте препоръчаните от нас Витамини и Минерали ТУК

*Всички текстови материали публикувани в този Сайт са собственост на ZdraveiMoeZdrave.com. Моля, ако използвате и разпространяване текстове от нас посочете първоизточника www.ZdraveMoeZdrave.com