Категории

Връзка с нас

0897 812 727

Клизми

Клизми

  Клизмите имат широко приложение както при здрави, така и при болни деца и възрастни. С времето в дебелото черво и черния дроб се натрупват токсични отпадъци, които след това се разпространяват в тялото чрез кръвта. Ето защо доброто състояние на де­белото черво и черния дроб е много важно за здравето на всички органи и тъкани.

Има два вида клизми: задържащи и пречис­тващи. Основното предназначение на задър­жащата клизма, която остава в организма около петнадесет минути, е да премахне отпадъците от черния дроб. Прочистваща­та клизма, която продължава само няколко минути, почиства дебелото черво.
Когато правите промивка, имайте пред­вид, че тя е противопоказна при ректално кървене. В такъв случай се обърнете незабав­но към лекар.
  Ако по време на клизмата усетите напре­жение или спазми в червата, опитайте с по-топла вода, за да ги отпуснете - подходяща е температурата около 37° С. Ако червото е слабо и отпуснато, опитайте с по-хладна вода: 24 - 27° С, за да го стегнете.
  След промивката измийте добре и стери­лизирайте накрайника на устройството за клизми.
 

ЗАДЪРЖАЩА КЛИЗМА С КАФЕ

Клизма с кафе
Когато го използвате като задържаща клизма - която остава в организма извес­тно време, кафето не прониква през хранос­милателната система и не въздейства на ор­ганизма подобно на изпитото кафе. Разтво­рът стимулира черния дроб и пикочния ме­хур да излъчат токсините, които след това се изчистват от тялото.
Задържащата клизма с кафе помага при се­риозни заболявания, след престой в болница и след излагане на токсични химикали. Може да се прави и по време на лечебно гладуване, за облекчаване на главоболията, които поня­кога се получават при бързото освобождава­не от токсините.
Някои клиники, където се практикува ал­тернативна медицина, използват задържа­ща клизма с пресен троскот за лечението на рак и други хронични заболявания. Сипете 30 г пресен сок от троскот в чаша топла вода. Троскотът съдържа почти всички храни­телни вещества и ензими, необходими на тялото, за да оздравее. Редувай­те клизми с кафе и троскот.
 
Как се прави?
За да приготвите разтвора за клизмата, на­лейте в тенджера 2 литра дестилирана вода и прибавете 6 пълни супени лъжици смляно кафе (не използвайте разтворимо или без ко­феин). Варете сместа 15 минути, охладете я до подходяща температура и прецедете. Използвайте само половин литър от преце­деното кафе за една промивка, а остатъка замразете в плътно затворен буркан.
  Сложете половин литър от течността в устройството за промивки. Не използвайте вазелин за смазване на накрайника, а витамин Е под формата на масло (купете го като мас­ло или срежете капсула и използвайте съдържанието й). Витамин Е ще улесни въвежда­нето на накрайника и същевременно има ле­чебно въздействие върху ануса и лигавицата на дебелопю черво, ако там има възпаление. За същата цел може да се използва и алое.
  Най-подходящата поза за клизмата е да се наведете силно напред. След вливането на течността легнете настрани и я задръжте в тялото си 15 минути, после я изхвърлете. Не се обръщайте от едната на другата страна.
Не се тревожете, ако течността не бъде изхвърлена след 15 минути. Просто стане­те и се движете нормално, докато изпита­те необходимост да я изхвърлите.
 
Препоръки

  • Използвайте дестилирана вода, а не от крана. Това е особено важно за задържащи­те клизми, защото не е добре да получава­те химикали от водата.
  • За да бъде максимален ефектът от тази и всяка друга задържаща клизма, направете първо прочистваща.
  • Не злоупотребявайте с клизмите с кафе, не ги правете прекалено често - само вед­нъж дневно, когато изпълнявате програма за конкретно заболяване, освен ако не се лекувате от рак. Болните от рак може да се нуждаят от три клизми дневно. Мо­жете също да ги прилагате от време на време, според нуждата.
  • Помнете, че прекалено честото правене на клизми с кафе в продължение на 6 и повече месеца може да изчерпи запасите на тялото от желязо и други минерали и витамини и да причини анемия. Не праве­те клизми с кафе повече от 4 до 6 последователни седмици. Ако по време на лечението развиете анемия – или ако правите клизмите всекидневно продължително време - вземайте таб­летки изсушен черен дроб според указани­ята на опаковката.
  • Ако страдате от рак, СПИН или друго се­риозно заболяване, или ако имате малабсорбция, прибавете 1 милилитър вита­мин В-комплекс и 2 милилитра екстракт от черен дроб за инжектиране плюс един капкомер течни водорасли или концент­рат от морска вода (от магазините за здравословни храни) към течността за клизмата. Ако не намерите течни форми на тези добавки, отворете две капсули витамин В-комплекс и прибавете съдър­жанието им към течността; оставете ги да се разтворят добре преди процеду­рата. Ако правите това всеки ден, тези добавки ще възстановят загубените ви­тамини от групата В, ще подобрят със­тоянието на черния дроб и ще ви осигу­рят енергия. 

 

КЛИЗМА C ЧАЙ ОТ КОЧА БИЛКА

Коча билка
Клизмата с чай от коча билка е добро средство за бързо и трайно сваляне на високата температура. Тя също така пома­га при запек и конгестия, които повишават температурата. Когато температурата стигне над 38.9°С (39.4°С за деца над двего­дишна възраст), направете прочистваща клизма с чай от коча билка. Повтаряйте я на всеки 4-6 часа, после продължете 2 пъти дневно до свалянето на темпера­турата. Внимание: Тази клизма не бива да се прави на деца под две години.
 
Как се прави?
Пригответе разтвора за клизмата с чай от коча билка: сипете 8 супени лъжици пресни или сушени листа от коча билка в стъклен или емайлиран съд. (Ако използвате чай на пакетчета, използвайте количеството, необходимо за 1 литър чай). В отделен съд кип­нете 1 литър дестилирана вода. Свалете я от котлона и залейте билката.  Захлупете и запарете чаяна накрайника и действа лечебно на пет-десет минути. Прецедете и оставете чая да изстине до приятна тем­пература.
  Сипете цялата течност в устройство­то за клизма. Не използвайте вазелин за смазване на накрайника, а витамин Е на мас­ло (купете го под формата ш масло или пробийте капсула и изстискайте течност­та). Течността улеснява вкарването ануса и де­белото черво, ако са възпалени. За същата цел може да се използва алое. Най-подходя­щата поза за клизмата е да се наведете сил­но напред. Ако усетите болка при вкарване­то на течността, спрете вливането и ос­танете в същата поза, дишайки дълбоко, до преминаването й. После продължете влива­нето. Ако изхвърлите течността, преди да сте я вкарали всичката, просто започне­те отново. Ако болката не изчезне, прекратете клизмата.
След вкарването на течността се обър­нете по гръб и после на лявата си страна. При това масажирайте дебелото черво, за да се отдели фекалната материя. Започнете от дясната страна и постепенно придвиж­вайте пръсти към основата на гръдния кош, през корема и надолу наляво. Задръжте теч­ността три-четири минути.
 

КЛИЗМА СЪС СУРОВАТКА

Суроватка
Това средство е благотворно след висока клизма или продължително вземане на ан­тибиотици, защото те убиват полезните бактерии. Клизмата със суроватка помага на тялото да се бори с гъбичните инфекции и
подобрява храносмилането и усвояването на хранителните вещества.
 
Как се прави?
Пригответе разтвора за клизмата. Смесете 2 литра хладка дестилирана вода с 5 супени лъжици суроватка. Сипете течността в устройството за клизми. Изстис­кайте въздуха, който може да е останал в тръбата. Намажете накрайника с витамин Е масло (можете да пробиете капсула вита­мин Е и да изстискате течността). Не из­ползвайте вазелин за смазване на накрайника.
  За да получите най-добър резултат, нап­равете клизма с чиста вода преди тази със суроватка, тъй като така по-лесно ще за­държите течността за необходимото време. Важно: Не правете тази клизма всекидневно, а само три пъти годишно.
  За заместване на полезните бактерии в дебелото черво след клизмата със суроватка направете задържаща клизма с пробиотик. Най-подходящо­то положение за клизма е силно наведени напред. Тази клизма нормализира рН на дебе­лото черво и възстановява добрите бакте­рии, за да се избегне запекът. След вливане­то на течността се обърнете на дясната страна и задръжте течността 15 минути. Не се обръщайте от едната на другата страна.
Не се притеснявайте, ако течността не се изхвърли след петнадесет минути. Прос­то станете и се движете както обикнове­но, докато не почувствате нужда да я изх­върлите. Не правете тази клизма ежеднев­но, а само три пъти годишно.
  Имайте предвид, че 2 литра са голямо ко­личество течност. Ако при вливането изпи­тате болка, спрете и останете в същата поза, вдишвайте дълбоко, докато отмине болката. После продължете вливането. Ако изхвърлите течността, преди да е влята докрай, просто започнете отначало. Ако бол­ката не премине, прекратете процедурата.
Задръжте течността в тялото си 3-4 ми­нути и после я изхвърлете. След 3-4 промив­ки ще ви бъде по-лесно да я вливате и задър­жате.
 
Препоръки

  • Ако имате констипация, правете клизма с лимонов сок веднъж седмично и задържаща клизма с кафе също веднъж седмично. Не след дълго червата ще се активизи­рат, дебелото черво ще бъде чисто и из­пражненията няма да имат лоша миризма.
  • Ако страдате от колит, правете клизма с лимонов сок веднъж седмично. Винаги, ко­гато имате колитни болки, клизмата бър­зо ще облекчи дискомфорта.

Ако сте алергични към лимони, приготве­те разтвора за клизмата с 200-300 грама сок от пирей или чесън вместо с лимон, или напълнете устройството с обикнове­на дестилирана вода.

 

Вижте препоръчаните от нас продукти за Грижа за тялото ТУК

Вижте препоръчаните от нас Витамини и Минерали ТУК

*Всички текстови материали публикувани в този Сайт са собственост на ZdraveiMoeZdrave.com. Моля, ако използвате и разпространяване текстове от нас посочете първоизточника www.ZdraveMoeZdrave.com

 
 

Безплатна доствка над 70 лв до всеки ОФИС НА ЕКОНТ за следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Нова Загора, Стара Загора, Перник, Кърджали, Пазарджик, Благоевград, Асеновград, Дупница, Кюстендил, Петрич, Банско, Сандански, Види, Русе, Гоце Делчев, Монтана, Плевен, Силистра, Разград, Ямбол, Сливен, Враца, Велико Търново, Търговище, Габрово, Видин, Смолян, Шумен, Добрич, Велинград, Ботвеград, Карнобат, Казанлък, Панагюрище, Пещера и още...