Цинк | Магнезии и Калции | Селен | Желязо на ТОП цени — ZdraveiMoeZdrave
Категории

Връзка с нас

0897 812 727

Минерали

Минерали

   Всяка жива клетка на нашата планета е за­висима от наличието на минерали за правилната си функция и структура. Мине­ралите са определящи за правилния състав на телесните течности, за образуването на кръвта и костите, за правилното функцио­ниране на нервите и за регулацията на мус­кулния тонус, включително и на мускулите на сърдечносъдовата система. Подобно на витамините, и минералите функционират като коензими, давайки възможност на орга­низма да изпълнява своите функции, включ­ващи производството на енергия, растежа и способността за оздравяване. Тъй като участват в активността на всички ензими, минералите са незаменими за правилното използване на витамините и другите храни­телни вещества от организма.

  Човешкото тяло, както всичко в приро­дата, трябва да поддържа свое собствено химическо равновесие. То зависи и от нива­та на различните минерали в организма и специално от съотношението им. Нивото на всеки минерал в организма оказва въздейс­твие върху всички други, така че ако един не е в равновесие, нивата на всички минерали се променят. Ако това не се коригира навреме, в организма започва верижна реакция на неравновесие, водеща до заболяване.

  Минералите са естествено съществува­щи на земята елементи. Скалните образува­ния са изградени от минерални соли. Скали­те и камъните постепенно се разпадат на малки частички от ерозията, процес, който отнема буквално милиони години. Това явле­ние води до натрупване на прах и пясък, съз­даващи основата на почвата. В нея изобилс­тва от различни микроби, усвояващи малки­те кристалчета минерални соли, които след това преминават от почвата в растения­та. Растенията биват изяждани от трево­пасните животни. Ние получаваме минера­лите, консумирайки растения или тревопас­ни  животни.

Като храни минералите принадлежат към две групи: макроминерали и микроминерали или микроелементи. Към макроминералите спадат калций, магнезий, натрий, калий и фосфор. Те са необходими на тялото в голе­ми количества, за разлика от микроелемен­тите. Въпреки че микроелементите са нео­бходими в много малки количества, те са много важни за здравето. Към тях спадат бор, хром, мед, германий, йод, желязо, ман­ган, молибден, селен, силиций, сяра, ванадий и цинк.

  Тъй като минералите се складират главно в костната и мускулната тъкан на тялото, ако се консумират в изключително големи количества, е възможно развитието на ми­нерална токсичност. Такива ситуации обаче са редки, тъй като токсични нива на мине­ралите в организма се натрупват само при продължително поглъщане на големи коли­чества от тях.

Показва 1 до 5 от 5 (1 страници)

За какво помага:  За превенция на грип и настинки За укрепване на имунитета При вземане на антибиотици (антибиотерапия) В период на възста..

32.00лв.

rating

Какво е Магнезиев цитрат?    Магнезият, този есенциален минерал за нашето тяло, е включен под формата на цитрат в препарата МАГНЕЗИЕВ ЦИТРАТ ПЛЮ..

45.90лв.

rating

Таблетки с магнезий и калций   Състав: минералите калций и магнезий в съотношение 2:1, малки количества силиций, желязо, фосфор, манган и мед. П..

69.20лв.

rating

Витамините и минералите са важни за нормалното функциониране на нашето тяло. Липсата на тези хранителни вещества води до постоянна умора, намалена раб..

48.50лв.

rating

Таблетки от мая със селен плюс   Състав: антиоксидантните витамини А (бета каротин), С и Е, върху основа от мая (биологически свързан селен с пр..

42.00лв.

rating