Минерали

  Всяка жива клетка на нашата планета е за­висима от наличието на минерали за правилната си функция и структура. Мине­ралите са определящи за правилния състав на телесните течности, за образуването на кръвта и костите, за правилното функцио­ниране на нервите и за регулацията на мус­кулния тонус, включително и на мускулите на сърдечносъдовата система. Подобно на витамините, и минералите функционират като коензими, давайки възможност на орга­низма да изпълнява своите функции, включ­ващи производството на енергия, растежа и способността за оздравяване. Тъй като участват в активността на всички ензими, минералите са незаменими за правилното използване на витамините и другите храни­телни вещества от организма.
  Човешкото тяло, както всичко в приро­дата, трябва да поддържа свое собствено химическо равновесие. То зависи и от нива­та на различните минерали в организма и специално от съотношението им. Нивото на всеки минерал в организма оказва въздейс­твие върху всички други, така че ако един не е в равновесие, нивата на всички минерали се променят. Ако това не се коригира навреме, в организма започва верижна реакция на неравновесие, водеща до заболяване.
  Минералите са естествено съществува­щи на земята елементи. Скалните образува­ния са изградени от минерални соли. Скали­те и камъните постепенно се разпадат на малки частички от ерозията, процес, който отнема буквално милиони години. Това явле­ние води до натрупване на прах и пясък, съз­даващи основата на почвата. В нея изобилс­тва от различни микроби, усвояващи малки­те кристалчета минерални соли, които след това преминават от почвата в растения­та. Растенията биват изяждани от трево­пасните животни. Ние получаваме минера­лите, консумирайки растения или тревопас­ни  животни.
Като храни минералите принадлежат към две групи: макроминерали и микроминерали или микроелементи. Към макроминералите спадат калций, магнезий, натрий, калий и фосфор. Те са необходими на тялото в голе­ми количества, за разлика от микроелемен­тите. Въпреки че микроелементите са нео­бходими в много малки количества, те са много важни за здравето. Към тях спадат бор, хром, мед, германий, йод, желязо, ман­ган, молибден, селен, силиций, сяра, ванадий и цинк.
  Тъй като минералите се складират главно в костната и мускулната тъкан на тялото, ако се консумират в изключително големи количества, е възможно развитието на ми­нерална токсичност. Такива ситуации обаче са редки, тъй като токсични нива на мине­ралите в организма се натрупват само при продължително поглъщане на големи коли­чества от тях.

Пазаруване по цена:

32лв.
-
84лв.
Покажи:
Сортиране по:

Здравни Статии

Виж всички статии
Битовата химия - опасна!Битовата  химия - опасна! Date posted - 21/02/2018

Битовата химия - опасна!

Средствата за чистене са вредни за белите дробове също като цигарите У...

Прочети повече
Хиалуроновата киселина и Хиалуроновата киселина и Date posted - 08/07/2017

Хиалуроновата киселина и

Хиалуроновата киселина е една от най-мощните натурални съставки против стареене&...

Прочети повече
Как да запазим кожата си Как да запазим кожата си Date posted - 08/07/2017

Как да запазим кожата си

Всяка жена мечтае да запази кожата си млада, но процесът на остаряване е неизбежен. За наш късмет...

Прочети повече
Здравей Мое Здраве © 2015 Всички права запазени